U bevindt zich op:   Home  »  Groep 7 en 8  »  PLUSklas

Een PLUSklas? Wat is dat?


Uitdaging. Plezier. Motivatie. Nog verder kijken dan je eigen neus lang is. Zaken die voor iedereen van groot belang zijn. Dat geldt voor onszelf, voor onze leerlingen, voor iedereen. Dus ook voor de leerlingen uit het basisonderwijs. Als Begaafdheidsprofielschool (BPS) organiseren we daarom jaarlijks een PLUSklas.

Dit betekent dat leerlingen uit groep 8 die waarschijnlijk een VWO-advies krijgen en meer aankunnen, bij ons een apart lesprogramma kunnen gaan volgen.

Het gaat hier niet om het volgen van reguliere vakken of bijlessen!  Onderwerpen als architectuur,  bodemonderzoek, mythologie, gemeentepolitiek  en Chinees zijn aan bod gekomen. De leerling volgt wekelijks in de periode april - juni op een dinsdagmiddag twee (telkens andere) lessen op het Camphusianum.

Terugkijkend op de vorige jaren kunnen wij constateren dat de PLUSklas een groot succes is geweest. En dus willen we ook dit jaar weer leerlingen die nu in groep 8 zitten helpen de uitdaging aan te gaan, hun motivatie te versterken en interesse te vinden in andere onderwerpen dan op school aangeboden wordt.

Omdat de Plusklas tijdens de “normale” schooltijd plaatsvindt, dient de basisschool toestemming aan de leerling te verlenen om deel te nemen. Vanaf 6 maart kunt u uw zoon of dochter aanmelden voor de Plusklas. Pas als uw zoon/dochter definitief is aangenomen én de basisschool is akkoord met het volgen van de Plusklas, kan uw zoon/dochter deelnemen aan de Plusklas.

De Plusklas zal in 2020 starten na de meivakantie (vanaf dinsdag 12 mei). 

Verdere voorwaarden om te mogen deelnemen aan dit programma kunt u vinden op www.camphusianum.nl. Vanwege het beperkte aantal plaatsen zal er bij al te grote belangstelling voorrang gegeven worden aan leerlingen die voor het Camphusianum zijn aangemeld. Voor meer informatie over de exacte onderwerpen is het raadzaam www.camphusianum.nl in de gaten te houden. De basisscholen ontvangen afzonderlijk informatie over de PLUSklas en de procedures. 


Bovenstaand informatie kunt u hier als brief in PDF-vorm lezen en downloaden.

Bij deze brief hoort navolgende bijlage (voorwaarden), ook in PDF-vorm te lezen en te downloaden.


Vooraanmelden vanaf 4 maart 2020 via het online formulier.