U bevindt zich op:   Home  »  Lustrum 135  »  Lustrum-archief  »  Lustrum 130  »  Lustrumboek 2014

Lustrumboek 2014


Voorwoord

Hans Ruitenbeek, rector h.t.

Met groot genoegen schrijf ik dit voorwoord voor ‘Volo, de vrije wil in zestien gedaanten’. Bij het 100-jarig bestaan van de school in 1983 verscheen ‘Latijnse School en Gymnasium, klassiek onderwijs in Gorinchem vanaf 1600’, geschreven door oud-stadsarchivaris Busch en oud-conrector Landheer.[1] Dat boek was een echte lustrumuitgave met veel schoolhistorie.

Nu, na 130 jaren Stedelijk Gymnasium Gorinchem (1883-1955) & Gymnasium Camphusianum (1955-2013),
presenteert de school voor de eerste keer in haar historie een eigen uitgave over een onderwerp dat ons dagelijks bezighoudt in het onderwijs: de vrije wil.

Twaalf docenten, drie leerlingen en een oud-leerling verwoorden of verbeelden ieder vanuit hun visie, vak of achtergrond de vrije wil. Het gaat over keuzes maken in je studie, de economie, de kunst, de literatuur of je geloofsovertuiging. Ik hoop dat dit boek de geesten in en rondom de school scherpt, zodat het Gymnasium Camphusianum zich in de komende jaren eigenzinnig
en authentiek zal blijven ontwikkelen. Onze school wenst haar kop boven het maaiveld van stad en regio
uit te steken. Hoe gaan we dan om met keurende blikken, schoolse eisen en hoge verwachtingen, zoals filosoof Van Leeuwen het zo goed verwoordt?

Onze schoolgemeenschap moet keuzes maken over de Gouden Standaard voor de gymnasiale opleiding [2], onze ontwikkeling als Begaafdheidsprofielschool, het iPad-onderwijs en het Passend Onderwijs. Welke vrije wil is er dan voor de leerling, de docent, de schoolleider, de ouders en andere belanghebbenden?

Complimenten en dank aan de schrijvers. Een bijzonder woord van dank aan Suzan Kleyn en Math Osseforth,
de initiatiefnemers en eindredacteuren van dit jubileum-boek. Ook dank aan Theo Bos en Christiaan Streefkerk van BOS Reclame voor adviezen en vormgeving.

Mogen er meer schooluitgaven als deze volgen. Ik daag (oud-)leerlingen, (oud-)docenten en ouders uit voor hun bijdrage. Ook dan geldt het motto van het Camphusianum: ‘gericht op de toekomst met oog voor het verleden’.

Ik wens u veel inspiratie en plezier met het lezen van dit boek, tolle lege!


[1]    A.J. Busch en H.C. Landheer. Latijnse School en Gymnasium, Stichting Merewade, Gorinchem, 1983.

 

[2]    BGV, LOZG, SHZG en VCN. Een Gouden Standaard voor de Gymnasiumopleiding, 2014.


In het menu naast deze pagina treft u de bij de noten behorende links aan zoals daar naar wordt verwezen in de betreffende hoofdstukken van het Lustrumboek 2014.