U bevindt zich op:   Home  »  Groep 7 en 8

Groep 7 en 8


Leerlingen zitten meestal drie jaar bij elkaar in één klas, ze volgen tot en met klas 3 hetzelfde programma en worden op dezelfde wijze beoordeeld. Dit schept een saamhorigheidsgevoel, het ’wij-gevoel’, dat nog eens extra wordt bevorderd door gezamenlijke activiteiten.
Daarnaast tracht het Gymnasium Camphusianum recht te doen aan de individuele verschillen in talenten en belangstelling tussen leerlingen. Van groot belang voor een plezierige schooltijd en voor optimale resultaten is een veilig schoolklimaat, waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn.In het eerste leerjaar benadrukken de mentoren in de
studielessen de diverse leerstrategieën, in de
mentorlessen is er ruinte voor individuele gesprekken
en tijd voor groepsvorming. Op het Gymnasium
Camphusianum gaan we respectvol met elkaar om.
Discriminerend of ondermijnend gedrag wordt niet
getolereerd. Het Gymnasium Camphusianum streeft
actief naar het bevorderen van de weerbaarheid van de leerlingen ten opzichte van beïnvloeding op allerlei
gebied. De leerlingen worden gestimuleerd de
motieven voor hun gedrag kritisch te onderzoeken. Ook in de vaklessen worden een onbevangen houding en een onafhankelijk oordeel gestimuleerd en gewaardeerd.  

Klik op bovenstaande foto voor de film 'Het Zelfstandig Gymnasium'.